Välkommen till Säters FVOF

Vår hemsida vill ge din fiskeupplevelse en ytterligare dimension - följ med på en djupdykning om fisk, fiskevård och sötvattenforskning till fiskeprojekt och tävlingar.

I Säters FVOF (f d Säters gamla socken) samverkar fiskevattenägarna av förvalt-ningen av drygt 60 vatten i syfte att under-lätta vatten- och fiskevård samt att erbjuda allmänheten möjlighet att köpa fiskekort.

Med hemsidan vill föreningen både guida fiskevattenägare (medlemmar), sportfisk-are och andra intressenter till fina fiskeupp-levelser men också inspirera till och skapa engagemang för vatten- och fiskevård.

På hemsidan hittar du bland annat tips på fiskevatten, aktuella projekt och massor av statistik och fakta om miljöövervakning, provfiske och vattenvård, samt - inte minst - våra två fisketävlingar. Välkommen!

IMG_1877

Elprovfiske i Jönshytteån (nr 2)

Torsdag den 18 augusti var länsstyrelsen Dalarna på besök i Jönshytteån för andra elprovfisket i följd (av tre). Förra årets elprovfiske utfördes på samma plats (läs om fjolårets fiske...

SMHI hydrologiskt nuläge

”Vad lite vatten! Så här lite har det aaaldrig varit …”

Mannaminnet är, som bekant, betydligt kortare än vad vi vill tro. På motsvarande sätt tycks aldrig så kontroversiella förändringar ganska snart accepteras och uppfattas efter ett antal år inte...

Fiskekort - antal, graf t o m 2016-05-01

Fiskekortsförsäljning via nätet (iFiske)

Den något oklara grafen ovan säger att Säters FVOF har sålt 383 stycken digitala fiskekort (alla korttyper) via iFiske fr o m 2013-06-04 t o m 2016-05-01. De senaste...

Leader Nedre Dalälven - En del av Landsbygdsprogrammet Copyright Säters FVOF © All Rights Reserved.