FISKA I SÄTER

Upptäck mer av Säters fiske- och vattenvård! Surfa runt bland fisketips, fiskarter, fångststatistik och besökarnas bilder. Vill du fördjupa dig inom vattenförvaltningen finns info om miljöövervakning, miljöstatus från akvatiska miljöer och lokala, regionala och nationella provfisken.

Ladda upp dina fiskebilder

Kameran är storfiskarens bästa vän. Visa världen dina fångster!
Klicka här

Ladda ner fiskekarta

Ladda ner och skriv ut kartan innan du ger dig ut och fiskar!
Klicka här

Våra fiskekort och regler

Fiskeregler och fiskekort

Våra fiskekort

Köp fiskekort med Swish

Swish

Köp fiskekort direkt på plats med Swish!
Så här gör du!

Storfiskarfångster

Aktuell topplista

Vikt-%ArtViktNamn
1.092Öring (Ljustern)6550Johan Landin
0.912Abborre1460Patrik Andersson
0.769Abborre1230Patrik Andersson
0.762Abborre1220Patrik Andersson
0.558Gädda6700Johan Landin
0.506Abborre810Johan Landin
0.453Gädda5430Johan Landin
0.315Öring (Ljustern)1890Johan Landin
0.250Gädda3000Jan-Erik Vistedt

Var nappar det?

Välkommen att fiska i Säter

Säters fiskevårdsområdesförening (fvof) bildades 1989 och utgör en av fyra, större fvof i Säters kommun. Utöver Säter är dessa St Skedvi, Gustafs och Silvbergs fvof. Fiskevattenägarna i Säters fvof (f d Säters socken) samverkar med förvaltningen av drygt 60 vatten i syfte att utveckla fiske- och vattenförvaltning-en och underlätta för allmänheten att köpa fiskekort.

Med hemsidan vill föreningen både guida fiskevattenägare (medlemmar), sportfiskare och andra intres-senter till fina fiskeupplevelser men också inspirera till och skapa engagemang för vatten- och fiskevård. Det senare gäller inte minst åtgärder för att eliminera vandringshinder. Ett sätt att arbeta för fria vandringsvägar visas bland annat under huvudfliken Bilder.

Föreningens övergripande fiskevårdsprojekt hittar du under huvudfliken Möteshandlingar. Vill du medverka till att utveckla vår fiske- och vattenförvaltning – kontakta i så fall ordförande! Fiske-ekvilibristen liksom byråkraten utan fiskevana är båda lika välkomna.

NYHETER

FACEBOOK

4 dagar sedan

Fiskevattenägarna

Den stora värmen vi haft en längre tid i Sverige påverkar inte bara landlevande djur. Även fiskar och kräftor i åar, sjöar och hav kan få problem. SVA har fått rapporter om döda fiskar och kräftor från olika håll i landet. Våra analyser visar att flera faktorer kan ligga bakom. I vissa fall handlar det om syrebrist, och i andra fall om infektion.

Höga vattentemperaturer gynnar vissa bakterier och virus så att sjukdomsutbrott kan uppstå. Dessutom minskar syrehalten i vattnet vid högre temperatur. Varmare vatten och försämrad tillgång till syre kan i sig leda till döden, men också bidra till kraftigare infektioner som kan bli dödliga.

I Värmland har länsstyrelsen, efter analys av SVA, beslutat om att pestförklara Bodaälven och andra vattendrag i Säffle och Årjängs kommuner. För att undvika smittspridning är det alltid förbjudet att använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats. Kräftor får inte fångas i pestsmittade vattendrag och fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål ska inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag utan att desinfekteras.

I Hjälmaren har syrebrist påvisats som orsak till plötslig massdöd av kräftor. SVA har också fått in ett par ålar från bland annat Hjälmaren, där obduktionerna pekar på infektion som dödsorsak.

Läs mer om kräftpest: bit.ly/kräftpest
Läs mer om fisksjukdomar: bit.ly/fisksjukdomar
Rapportera fisk eller kräftor: rapporterafisk.sva.se/
... Se merSe mindre

Till Facebook