Välkommen till Säters FVOF

Vår hemsida vill ge din fiskeupplevelse en ytterligare dimension - följ med på en djupdykning om fisk, fiskevård och sötvattenforskning till fiskeprojekt och tävlingar.

I Säters FVOF (f d Säters gamla socken) samverkar fiskevattenägarna av förvalt-ningen av drygt 60 vatten i syfte att under-lätta vatten- och fiskevård samt att erbjuda allmänheten möjlighet att köpa fiskekort.

Med hemsidan vill föreningen både guida fiskevattenägare (medlemmar), sportfisk-are och andra intressenter till fina fiskeupp-levelser men också inspirera till och skapa engagemang för vatten- och fiskevård.

På hemsidan hittar du bland annat tips på fiskevatten, aktuella projekt och massor av statistik och fakta om miljöövervakning, provfiske och vattenvård, samt - inte minst - våra två fisketävlingar. Välkommen!

Fiskekort - antal, graf t o m 2016-05-01

Fiskekortsförsäljning via nätet (iFiske)

Den något oklara grafen ovan säger att Säters FVOF har sålt 383 stycken digitala fiskekort (alla korttyper) via iFiske fr o m 2013-06-04 t o m 2016-05-01. De senaste...

Startsträcka

På G inom föreningen!

Säters FVOF har hållit 2016: års fiskestämma och riktlinjer för föreningens framtida fiske- och vattenvårdsarbete har beslutats av stämmoledamöterna (medlemmarna). Det är tydligt att EU: s ramdirektiv för vatten...

Isen sköljer

När har Ljusterns is sköljt?

När detta skrivs har Ljusterns is förlorat slaget mot de fria vattenytorna. Detta torde i år ha skett omkring den 7 april. En händelse som tycks ske tidigare, om...

Leader Nedre Dalälven - En del av Landsbygdsprogrammet Copyright Säters FVOF © All Rights Reserved.