Samrådsmöte!

Nu är det snart dags! Vattenmyndigheten för ”våra” vatten vill diskutera vattenfrågor med berörda och intresserade medborgare. Formellt innefattar dagens samrådsprogram: ”Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för vatten för Bottenhavets vattendistrikt.” Vilket låter betydligt tråkigare än det … Läs mer…