2013:års Fiskestämma

Torsdag den 25 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus håller Säters FVOF Fiskestämma. Medlemmar som önskar skicka in motion gör det enklast genom att använda den färdiga modellen på hemsidan (se menyn ovan). Kom ihåg att motion måste vara skickad senast den 11 april (14 dagar innan stämman). Medlem (fiskevattenägare) eller inte – alla är välkomna att delta på Fiskestämman!