2015: års stämma – en ny fiskeera på G!

Boka redan nu in årets stämma. En revolution står för dörren! Men vapnen är fredliga; juridik, miljökrav och pneumatisk slaghammare … Det sistnämnda syftar på borttagande av vandringshinder, till exempel överfallsvärn (reglering av vattenflöden) som utgör vandringshinder för fauna och flora.

Om borttagande av vandringshinder, byggande av faunapassager (”fiskvägar”) och andra sätta att restaurera våra vatten kommer det att berättas om på stämman. Styrelsen har bjudit in Anders Bruks (med företaget Vattenbruks AB) som har inventerat två av föreningens vattendrag, Jönshytteån och ”Dalkarlsån” samt dammarna i Nisshyttan (föremål för restaurering, ett uppdrag åt Borlänge Energi). Kvällens agenda blir en allmän introduktion om fiskevård och en specifik lägesrapport om ”våra” vatten.

 

Först föreläsning/bildvisning om hur/när föreningen ska restaurera våra vatten,  sedan sedvanlig stämma.

För vem: för alla med intresse av hur våra vatten ska förvaltas, dvs inte ”bara” medlemmar (fiskevattenägare), När: onsdag den 29 april, kl 19:00, Var: Nisshyttans bystuga (vägbeskrivning; kör fram till Nisshyttans herrgård (Nisshyttevägen), sväng höger, bystugan hittar du på höger sida om vägen efter cirka 300 meter). Fika: ja! föreningen bjuder på kvällsmacka med dryck /Ulf Ljusteräng