2016: års fiskestämma

Onsdag den 27 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för 2016: års fiskestämma för Säters FVOF. Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer planerade fiskevårdsåtgärder under året att diskuteras. Om allt går planenligt avser föreningen att genomföra utrivning av vandringshinder i en å och skapa ett lekområde för i första hand gäddor längs ett bäckutflöde som mynnar i Ljustern. Det senare har också potential att bli ett utmärkt lekområde för grodor, varför föreningen planerar att underlätta för allmänheten – i synnerhet barn – att beskåda grodlek genom att placera ut spänger (träplankor) utmed lekområdet.

Avslutningsvis kommer Gunnar Andersson, ordförande i Grangärde FVOF, att berätta och visa bilder på deras arbete med att restaurera Norrboån. Ett arbete som rymmer allt från domstolsförhandlingar i flera instanser till helikoptertransport av lekgrus för återställning av forna uppväxtområden för öring.

Fiskestämman är öppen för alla intresserade, dvs inte bara för fiskevattenägare (medlemmar). Ta chansen att påverka Säters framtida fiske- och vattenvård – besök 2016: års fiskestämma! Och, ja, kaffe/te med tilltugg kommer att serveras.