2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas med kultur-, frilufts- och naturvärden. Lars kommer också berätta om den nya vattenlagen som trädde ikraft vid årsskiftet. Föreläsningen börjar direkt efter stämman, cirka 18:45. Det går bra att endast besöka föreläsningen.

Alla med intresse av fiske- och vattenvård är välkomna till stämman – alltså inte ”bara” fiskevattenägare. Föreningen bjuder på fika!