2020-års Fiskestämma

Årets Fiskestämma kommer att hållas på Coriandergården onsdag 27 maj kl 18:00. Vi tar höjd för rådande Coronavirus och kommer att placera ut sittplatser på behörigt avstånd från varandra och fika kommer att serveras till bords (ingen självhämtning).

Årets stämma saknar inbjuden föreläsare, istället får stämman tillfälle att diskutera frågor om biotopåterställning (dammåtgärder vid Kônsten och ”Polisdammen”) och om föreningen kan vara kommunen behjälplig som projektledare för sommarjobbare med biotopvård på schemat.

På agendan står också förslag om prishöjning av fiskekort och att införa minimimått för öring. Men först … sedvanliga möteshandlingar. Välkommen till årets Fiskestämma!