Ny hemsida på G!

Kanske har ni märkt att vissa funktioner på hemsidan är inaktiva eller inte fungerar som de ska? Var lugn … en ”ny” hemsida är på G! Anders Olofssons Media (i Säter) bygger en parallell hemsida som i allt väsentligt är densamma som … Läs mer…

Prishöjningar

På stämman fattades bland annat beslut om nya fiskekortspriser. Då höjningen gäller från och med torsdag den 1 juni 2017 finns alltså fortfarande en möjlighet att köpa ett årskort till det ”gamla” priset. De som föredrar ädelfiske (put-and-take) i våra två … Läs mer…

Stämmoprotokoll 2017

Nu finns 2017: års stämmoprotokoll (med bilagor) tillgänglig på hemsidan (klicka här). I år hoppas föreningen bland annat att det ska bli ”verkstad” vad gäller restaurering/återställning av bäckar med vandringshinder och/eller annan påverkan som skadat den akvatiska miljön.

2017 års fiskepremiär

Lördag 29 april kl 06:00 sker årets premiärfiske i våra ädelfiskesjöar (Myggtjärn och Björshyttsjön) i Nisshyttan. Obs! På grund av förestående fiskutsättning råder FISKEFÖRBUD fr o m onsdag 19 april fram till premiärdagen. Välkommen! Fiskekort köper du av våra lokala försäljare eller via vår … Läs mer…

Ny vattenlag & tolkning av EU-dom

Regeringen värker sakta, sakta fram en proposition om en ny vattenlag. Det som först annonserades till hösten 2015 har successivt förskjutits och enligt sista (?) tillkännagivandet ska regeringens proposition (senast) avlämnas i juni för att behandlas efter sommaren av riksdagen (propositionsförteckningen, … Läs mer…

Elprovfiske i Jönshytteån (nr 2)

Torsdag den 18 augusti var länsstyrelsen Dalarna på besök i Jönshytteån för andra elprovfisket i följd (av tre). Förra årets elprovfiske utfördes på samma plats (läs om fjolårets fiske här) vars ”treårsrunda” avslutas nästa år. Två lokaler provfiskas, en lokal kring … Läs mer…