Ljusterndagens prova-på-mete

Efter bästa, vädermässiga förutsättningar kan årets Ljusterndag läggas till handlingarna. Vi hade sannerligen samlat ihop poäng till en solig dag då tidigare Ljusterndagar har gått i moll. Men om vädret var bra var fångsterna denna gång mer beskedliga. Faktum är … Läs mer…

Har du sett fiskgjusen i år?

Fiskgjusen är 2013 utsedd som riksinventeringsart av Sveriges ornitologiska förening. I Dalarna är Urban Grensmyr, Falun, utsedd som samordnae. Vi inom Säters FVOF har fått en förfrågan från Urban om vi kan medverka i denna inventering. Uppmaningen skickas härmed vidare … Läs mer…

Bäcknejonögon

Kanske är det fler än jag som så här i början på juni observerat en hoper vandrande ”småålar” (12 – 16 cm) i rinnande vattendrag med sand- eller grusbotten? Om så är fallet kan meddelas att det inte är ”småålar” utan … Läs mer…

Nya bryggor i Ljustern

EU-projektet: Ljustern – en tillgång, kommer under försommaren att ankra upp bryggor vid de slogbodar som ännu saknar bryggor. Bryggorna får inte användas till permanent båtplats, men att tillfälligt ankra upp båten går bra. Fiska, sola, bada … bryggorna kommer … Läs mer…

Fiske i maj

Statistiskt är de registrerade storfiskefångsterna flest under maj månad (enligt Sportfiskarna). Nu fångar man alltså störst fisk! Så vad väntar du på? Ut och fiska!

Ljusterndagen lördag den 6 juli

Tredje gången gillt?! Jag tänker på vädret som svikit oss vid två tidigare Ljusterndagar. Fem föreningar är involverade i årets Ljusterndag och Säters FVOF är en av dem. Som tidigare är aktiviteten prova-på-mete och platsen Sjukhuspiren. Vi börjar 10:00 och … Läs mer…

Fiskepremiär!

Tack för förtroendet! Fisket i våra ädelfiskesjöar är populärt. En ökad kortfiskeförsäljning kommer er tillgodo genom att vi från och med i år ökar utplanteringen av öring med 50 % (!) jämfört med 2012. Mer öring till samma kortfiskepris! 2013: års … Läs mer…

Förslag till Fiske- och verksamhetsplan 2013

Bifogat dokument är förslag på ny Fiske- och verksamhetsplan 2013 till förestående Fiskestämma (torsdag 25 april). En Fiske- och verksamhetsplan löper över flera år och ska ses som en strategisk avsiktsförklaring och inte som en årlig skall-lista. 2012 Resultat och förslag … Läs mer…

2013:års Fiskestämma

Torsdag den 25 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus håller Säters FVOF Fiskestämma. Medlemmar som önskar skicka in motion gör det enklast genom att använda den färdiga modellen på hemsidan (se menyn ovan). Kom ihåg att motion måste vara … Läs mer…