Lokala fiskekort + fiskekarta

Som framgår av ikon på hemsidan säljer vi fiskekort via nätet (vår försäljningskanal där är iFiske). En annan ikon medger nedladdning av fiskekarta. Denna service innebära inte att vi har planer på att sluta sälja fiskekort lokal! Våra lokala försäljningsställen i Säter … Läs mer…

Angeltävling i Nisshyttan

Söndag den 14 april är det dags för årets traditionella angeltävling i Myggtjärn och Björshyttsjön i Nisshyttan. Herr och fru Nisshyttan, dvs Åke och Gunnel Berg borgar för att arrangemanget löper problemfritt; att grillkolen är varm, korven god, vädret bra … Läs mer…

KM i vinterfiske avgjort

Så har då vinnarna i Säters första KM i vinterfiske korats i klasserna ismete/angling respektive pimpel (pimpelklassen kommenteras nedan). En solig dag ramade in tillställningen som i samarbete med Ljusternprojektet (Ljustern – en tillgång) också anordnade tipspromenad och bjöd alla … Läs mer…

Jönshytteån i fokus

Hösten 2012 anlitade föreningen Anders Bruks med företaget Vattenbruks för att inventera Jönshytteån (ån mellan Nedre Risshyttesjön och Ljustern) i syfte att kartlägga den antropogena (mänskliga) påverkan i ån och vilka restaureringsbehov som rekommenderas för att återställa och förbättra ån … Läs mer…

Informations- och dialogmöte

Säters FVOF kallar alla fiskevattenägare till ett informations- och dialogmöte den 10 mars kl 18:00 på Folkets Hus i Säter. Förhoppningsvis har rättmätiga fiskevattenägare fått en personlig kallelse i brevlådan, men då vår medlemsförteckning har cirka sex och ett halvt … Läs mer…

KommunMästerskap (KM) i vinterfiske

Söndag den 17 mars ska det avgöras! Vem blir Säters första (!) innehavare av KM-titeln i ismete/angling respektive pimpel? I klassen  ismete/angling vinner tävlande med längsta, sammanlagda gäddlängd. Just det … gäddlängd! I klassen räknas bara längd, föreningen tillhandahåller material … Läs mer…

Remissvar

Föreningen har lämnat ett remissvar angående Dalarnas miljömål 2013 – 2016 inom området Vattenförvaltning, närmare bestämt om Vandringshinder och vattenreglering. Kortfattat uppmanar vi länsstyrelsen att systematiskt beskriva och klassificera länets dammar i nuvarande dammregister (för närvarande finns cirka 1 400 dammar … Läs mer…

Sportlovsaktivitet

Måndag den 25 februari klockan 10:00 kommer vinterfiskare från Säters FVOF att praktisera och svara på frågor om pimpel och ismete/angling. Alla intresserade (alltså inte ”bara” skolelever) är välkomna att delta! Vi håller till på Ljustern nedanför Säters Golfklubb.Vi finns … Läs mer…

Karta över vindskydd och bryggor runt sjön Ljustern

Nya fiskebryggor/rastplatser

Fiskebryggor med rastplats till nytta och nöje – sommar som vinter. Tillsammans med befintliga bryggor runt Ljustern finns nu totalt tio allmänna bryggor att nyttja för bad, fiske, yoga, solning, läsning … Samtliga platser har tillgång till eldstad (i nuläget osäkert med … Läs mer…