Bäcknejonögon

Kanske är det fler än jag som så här i början på juni observerat en hoper vandrande ”småålar” (12 – 16 cm) i rinnande vattendrag med sand- eller grusbotten? Om så är fallet kan meddelas att det inte är ”småålar” utan bäcknejonögon (som trots formen inte ens är släkt med ålen) som är ute på sin första – och enda – lekvandring.

Nejonöga har en märklig livscykel där utseendet som vi känner den (se bild) bara uppträder strax före och under leken. I själva verket lever nejonögonen nedgrävd i bottensedimentet som en blind, filtrerande larv – kallad linål – (en ytterligare förväxlingsfaktor med ålen) i nästan sju år . Omvandlingen (metamorfosen) till nejonöga tar en till två månader och det är först då den runda sugmunnen och ögon utvecklas (klassen kallas käklösa fiskar eller rundmunnar). Under omvandlingen intas ingen föda, tarmen bryts ned och könsorgan utvecklas. Leken pågår några dagar och inom en månad efter leken dör alla nejonögon. Ett gigantiskt Romeo och Julia syndrom.