Ladda upp dina bilder!

Har du fotat strapatser från din eller er fisketur? Tveka då inte att ladda upp bilderna (men använd inte bokstäverna å, ä eller ö i bildtexten). Bilderna laddas upp via formuläret nedan. Glöm inte att under Beskrivning berätta vem eller vilka som syns på bilden, var bilden är tagen och vem som är fotograf. För publicering är det är inget krav, men uppgifterna tillför ett mervärde.

Fota vandringshinder!

Onaturliga hinder i sjöar och vattendrag ogillas av alla vattenlevande arter – inte bara fiskar. Säters fvof avser att kontinuerligt åtgärda hinder som stoppar lek, födovandring, spridning, skydd etc för fisk och andra akvatiska arter. Men vi behöver din hjälp! Större kraftverk och dammar (stora och komplexa ärenden) lämnar vi till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att åtgärda, men mindre dammar, fellagda vägtrummor, gamla rensningar, utfyllnader och andra skador i vattenmiljön är objekt som föreningen direkt eller indirekt kan medverka till att åtgärda.

Utifrån ett vandringshinderperspektiv är flertalet av dessa mindre objekt okända, även om till exempel platsen för en vägtrumma är känd. Har du möjlighet är föreningen tacksam om nöjet med fisketuren också går att förenas med nytta i form av dokumentation av vandringshinder. Ett vandringshinder är en onaturlig barriär av hela eller delar av (vanligen) ett vattendrag. Gamla övergivna bäverdammar kan också utgöra vandringshinder. Hindret behöver inte vara högt, för stensimpan räcker det med 5 cm för att vandringen ska upphöra. Identifierade vandringshinder via inkomna bilder kommunicerar föreningen till fastighetsägaren eller till länsstyrelsen. Tänk på att noga ange platsen för vandringshindret, om möjligt med gps-koordinater. Är föreningen och fastighetsägaren överens kan vandringshinder också åtgärdas av föreningen.

*Obligatoriska uppgifter.
Säters fvof förbehåller sig rätten att fritt använda uppladdade bilder på hemsidan (endast). Vi frånsäger oss också allt ansvar för bilderna (exempelvis nätdelning av bilder utom föreningens kotroll).

Ladda upp bilder

Maximum file size: 6MB