Djupkartor över Ljustern

Att inneha en djupkarta över Ljustern var förr nästan som att veta om ett hemligt svampställe. De första ”officiella” djupkartorna tror jag togs fram på 1970-talet som ett resultat av försurningen. Ett stort kalkningsprogram drogs igång (som fortfarande pågår) och tillsynsmyndigheterna behövde beräkna hur stora kalkgivor som sjöarna behövde. Sjöarealen var känd men uppgifter om djup saknades, alltså blev det nödvändigt att loda försurade och försurningskänsliga vatten. Ja, loda! Ekolod fanns, vad jag vill minnas inte tillgängligt, åtminstone inte till överkomligt pris. De flesta djupkartor lodades under vinterhalvåret från isen, men en del sommarlovsarbetande ungdomar kan också vittna om några ganska behagliga (bad-) månader med eka och lod.

I år hoppas föreningen skingra hemlighetsmakeriet om Ljusterns djup. Med Mikael Anderssons försorg ska Ljusterns botten lodas, ja närmast scannas, och med bästa digitalteknik därefter ”pusslas” samman till en djupkarta. Men till dess får ni hålla tillgodo med dessa två djupkartor. Finns det fler varianter på djupkartor över Ljustern är jag en tacksam mottagare. Skicka en bild eller kontakta mig (070-542 67 75) så lägger jag sedan ut djupkartan på hemsidan. /Ulf Ljusteräng

Djupkarta 2 - Ljustern