Elprovfiske i Jönshytteån (nr 2)

Torsdag den 18 augusti var länsstyrelsen Dalarna på besök i Jönshytteån för andra elprovfisket i följd (av tre). Förra årets elprovfiske utfördes på samma plats (läs om fjolårets fiske här) vars ”treårsrunda” avslutas nästa år. Två lokaler provfiskas, en lokal kring träbron vid golfbanan och en lokal ovanför vägtrummorna. De som i år svarade för fisket var Andreas Johansson och Klara Blomdahl. Det är en ganska omfattande process att elprovfiska. Till vänster är Klara i färd med att starta upp elaggregatet. Innehåller vattnet ”föroreningar” i form av humusämnen leder vattnet elen bättre och låg spänning används, det motsatta gäller om vattnet är ”klart” – vilket är fallet för  Jönshytteån. Nästföljande bilder visar när Andreas elfiskar och när han skickar över en bedövad firre till Klara, som för tillfället tjänar som sladdbärare och fiskinsamlare.

IMG_1841 IMG_1848 IMG_1849

Elen bedövar fisken bara under någon sekund så det gäller att vara alert med håven. När fisket är avslutat placeras de fångade fiskarna i en vit hink (lättare att identifiera fiskarten) som tillförs några droppar bedövningsmedel (lugnande medel). När en liten ål fångas är det fler som är intresserad att dokumentera. När bedövningen hunnit verka är det dags för artbestämning och längdmätning, till höger är det en elritsa som blir dokumenterad.

IMG_1856 IMG_1881 IMG_1869 IMG_1858

Stensimpa var en annan krabat som var ganska frekvent på den nedre elfiskelokalen medan öringarna på mittbilden tillhör den övre lokalen. Och … nej, det är INTE tillåtet att fiska i ån – fiskarnas fristad råder här året om! Allt dokumenteras noggrant, numera digitalt vilket bland annat betyder att resultaten snabbare blir tillgängligt. Fjolårets (2015) elfiskeresultat hittar du här, när årets resultat är klar länkas också den sammanställningen från hemsidan. /Ulf

IMG_1861 IMG_1884 IMG_1873