EU: s vattendirektiv i praktiken

Låt vara att åtgärden ligger på ska-göra-listan, men objektet på bilden är dokumenterat och kommer att utföras 2017. Utföra vaddå? För den oinvigde väcker två vägtrummor kanske inga reaktioner. En närmare bildgranskning visar emellertid att trummorna är placerade strax ovanför vattendragets flödesnivå (vattennivån var vid bildtillfället extra högt) vilket gör att många fiskarter och andra vattenorganismer vid normalflöde inte kan passera trummorna. Därmed utgör trummorna ett vandringshinder och vattendraget ska enligt EU: s vattendirektiv återställas, dvs tillse att fri vandringsväg råder. Sannolikt kommer trummorna att ersättas av en halvmåneformad dito. Vilket är då vattendraget? Gessån, passage under Nisshyttevägen.