Introduktion

Att tävla mot sig själv eller mot andra kan bli den utmaning som tar fiskeintresset till en ny nivå. Förutom utvecklande av nya fiskemetoder och utforskande av okända vatten hoppas föreningen att intresset också leder till ett ökat engagemang för fiske- och vattenvården. Två typer av fångstregistreringar står på menyn men innan du deltar måste du först registrera dig, det gör du här.

Referensvikter och beräkning av vikt-%

Våra referensvikter motsvarar de minimivikter (se nedan) som Sportfiskarna bestämt som den vikt som krävs för att kunna erhålla Sportfiskarnas storfisknål. Vikt-% beräknas genom att dividera fiskens vikt med referensvikten för samma art. Resultatet, fiskens vikt-%, är fångstprocenten (anges också i gram).

Exempel: referensvikten för gädda är 12 000 gram, en gädda på 7 500 gram ger vikt-% 62,5 (7 500/12 000 = 0,625). Procentuträkning sker automatiskt vid registrering. Beräkningsmodellen medger att alla deltagande fiskarter kan jämföras med varandra på ett objektivt och rättvist sätt.

Sportfiskarnas referensvikter* (minimivikter):

Abborre1 600 gramLake4 000 gram
Braxen4 400 gramMört800 gram
Bäckröding1 000 gramRegnbåge6 000 gram
Gädda12 000 gramRuda1 800 gram
Gös6 500 gramSik2 500 gram
Harr1 500 gramSutare3 200 gram
Id2 700 gramÅl1 800 gram
Insjööring6 000 gram

*En fiskvikt på eller över referensvikten berättigar till Sportfiskarnas storfisknål. Tveka därför inte att också anmäla fisken till Sportfiskarna (länk ovan). Fisketuren kan i bästa fall alltså resultera i två utmärkelser!

Storfiskarfångster

Registrerade fångster gör det möjligt att jämföra 15 fiskarter (abborre, braxen, bäckröding, gädda, gös, harr, id, insjööring, lake, mört, regnbåge, ruda, sik, sutare och ål) med varandra. Här kan alltså braxen slå gäddan och mörten ta revansch på abborren.

Öringsfångster

Öring fångad i sjön Ljustern (nr 36) ska registreras separat. Öring fångade i andra vatten (även från våra put-and-take-vatten i Nisshyttan) ska registreras som storfiskarfångst. Med några få undantag har föreningen sedan 1996 årligen utplanterat öring i Ljustern. Öringsvarianten har genomgående varit finsk konnevesi. Utöver öringsfångst av utplanteringsstorlek har lek, yngel liksom “halvstora” öringar observerats respektive fångats  – en bonus från utsättningarna då öringar under 0,7 kilo i regel inte utplanteras! Eller … ?

Huruvida denna lek, yngelförekomst och fångst av halvstora öringar verkligen har ursprung från utplanteringarna är osäkert, ja mindre sannolikt för att vara korrekt. Forskning har nämligen visat att efter tre generationers avel på konnevisivarianten genereras i princip bara sterila avkommor. Med andra ord kan det hållas för troligt att föryngringen istället härstammar från en ursprunglig spillra av Ljusterns öringsstam. Spännande! Med hjälp av dna-tekniken lär föreningen inom en snar framtid kunna bringa klarhet i frågan. Utifrån fångststatistiken hoppas föreningen få underlag för att följa upp de årliga utplanteringarna av öring i sjön. Av resonemanget ovan är det alltså viktigt att ALLA fångade öringar registreras, dvs även mindre exemplar.

Sportfiskarregistret

De största fiskarna registreras kontinuerligt på hemsidans förstasida och under fliken sportfiskarregistret – oavsett om fisken är registrerad under storfiskarfångst (vikt-%) eller under öringsfångst (gram) i Ljustern. Alla personliga fiskregistreringar finns samlade under fliken Mina sidor (inloggning krävs).