Om öringsfångster

Vandringshinder samt förstörda lekplatser och lekbottnar har under decennier bidragit till att ursprungliga öringsvarianter utrotats eller nu lever på sparlåga. Då föreningen planerar för olika fiskevårdsåtgärder i och kring Ljustern i syfte att förbättra de akvatiska förutsättningarna är det är viktigt att ha koll på fångststatistiken över sjöns öringar.

Frågor som föreningen vill få bättre kunskap om är exempelvis vilken effekt utförda fiskevårdsåtgärder har på öringsbeståndet, om genomförda fiskevårdsåtgärder kan påvisas statistiskt. Till exempel hur fångst-statistiken förhåller sig mellan “stora” och “små” egenreproducerade (?) öringar, dvs andel öringar som är mindre än den generella utplanteringsvikten på cirka 0,7 kilo. Ett dåligt resultat kanske beror på att det finns andra flaskhalsar som hämmar reproduktionen i sjön? Utan ett bra beslutsunderlag finns det en risk att pengar bokstavligen kastas i sjön, att behövliga åtgärder uteblir och att ineffektiva satsningar består.

Regler

Öringsfångster fångade i Ljustern (nr 36) ska registreras separat medan öringar fångade i andra vatten – även de som fångas i våra put-and-take-vatten i Nisshyttan – ska registreras under Fångstregistrering. Reglerna är enkla, vad som krävs är:

  • Giltigt fiskekort.
  • Att öringen är fångad i Ljustern, se fiskekarta.
  • Att öringen är sportfiskefångad, dvs fångad med handredskap (inga fasta redskap).
  • Typ av fångstmetod och använt bete/agn ska uppges.
  • Datum vid fångsttillfället ska uppges.
  • Öringens vikt i gram ska anges ”så nära sanningen som möjligt”. Registreringen kräver ingen krönt våg, men å andra sidan duger inte vilken våg som helst. Sportfiskarnas förteckning av godkända fiskevågar kan tjäna som guide, i slutändan avgör alltid sunt förnuft och fiskarens heder.

De största fiskarna registreras kontinuerligt på hemsidans förstasida och under fliken sportfiskarregistret – oavsett om fisken är registrerad under storfiskarfångst eller under öringsfångst från Ljustern.

Bilder från fisketillfället

Bilder på fisk och fiskare uppskattas men är inget krav i samband med fångstrapporteringen. Fiske- och personbilder är lika välkomna bidrag som naturbilder (och bilder på vandringshinder, läs mer under Bilder). Bilderna laddas upp via huvudfliken Bilder.