Om storfiskarfångster

Genom att registrera fångsten under storfiskarfångster får du en objektiv uppfattning om hur stor fisken är i förhållande till fiskens referensvikt, en jämförelse som föreningen gör med Sportfiskarnas tävlingsvikt, se Introduktion.

Regler

Fiskfångster kan registreras för fiskarterna som listas nedan. Öringar fångade i Ljustern (nr 36) ska registreras under öringsfångster medan öringar fångade i andra vatten – även de som fångas i våra put-and-take-vatten i Nisshyttan – ska registreras under storfiskarfångster. Reglerna är enkla, vad som krävs är:

  • Giltigt fiskekort.
  • Att fisken är fångad i inom Säters fiskevårdsområde (fvo), se fiskekarta.
  • Att fisken tillhör någon av följande arter: abborre, braxen, bäckröding, gädda, gös, harr, insjööring, id, lake, mört, regnbåge, ruda, sik, sutare och ål (15 fiskarter)
  • Att fisken är sportfiskefångad, dvs fångad med handredskap (inga fasta redskap).
  • Typ av fångstmetod och använt bete/agn ska uppges.
  • Datum vid fångsttillfället ska uppges.
  • Fiskens vikt i gram ska anges ”så nära sanningen som möjligt”. Registreringen kräver ingen krönt våg, men å andra sidan duger inte vilken våg som helst. Sportfiskarnas förteckning av godkända fiskevågar kan tjäna som guide, i slutändan avgör alltid sunt förnuft och fiskarens heder.

De största fiskarna registreras kontinuerligt på hemsidans förstasida och under fliken sportfiskarregistret – oavsett om fisken är registrerad under storfiskarfångst eller under öringsfångst från Ljustern.

Bilder från fisketillfället

Bilder på fisk och fiskare uppskattas men är inget krav i samband med fångstrapporteringen. Fiske- och personbilder är lika välkomna bidrag som naturbilder (och bilder på vandringshinder, läs mer under Bilder). Bilderna laddas upp via huvudfliken Bilder.