Fiske- och verksamhetsplan 2015

Stämman har nu fastställt 2015: års fiske- och verksamhetsplan. Här beskrivs kortfattat vilka fiske- och vattenvårdande åtgärder föreningen ska arbeta med. Med anledning av EU: s vattendirektiv är det naturligt att planen domineras av olika restaureringsåtgärder som följer av direktivet. På ”ska-göra-listan” finns bland annat utrivning av vandringshinder i Ljusterån (Kônsta vid reningsverket och dammen nedanför f d polisstationen) och initiera ett omlöp (faunapassage) vid dammluckan närmast Ljustern. Men också fiskevårdande insatser står på agendan såsom restaurering av Dalkarlsån (ån mellan Dalkarlen och Ljustern). Med andra ord finns aktiviteter att sysselsätta sig med. Vill du ta del i arbetet, praktiskt eller administrativt, kontaktar du ordförande Ulf Ljusteräng (070-542 67 75 eller ulfljusterang@gmail.com).