Fiskekortsförsäljning via nätet (iFiske)

Den något oklara grafen ovan säger att Säters FVOF har sålt 383 stycken digitala fiskekort (alla korttyper) via iFiske fr o m 2013-06-04 t o m 2016-05-01. De senaste åren har nätförsäljningen av fiskekort svarat för mellan 10 – 15 procent av den totala kortförsäljningen. Det är med andra ord en ganska blygsam – men ökande – andel fiskekort som säljs via nätet. En uppgång som föreningen hoppas ska accelerera, inte minst på grund av snabb och tillförlitlig statistik (som denna redogörelse) men också att föreningen har problem att hantera kontanter då bankerna vägrar att befatta sig med dylikt. Förr var avsaknaden av pengar ett problem, nu är tillgången ett problem. Märkligt.

Hur de olika fiskekortstyperna fördelas sinsemellan framgår av följande cirkeldiagram. Fiskekort - antal, diagram t o m 2016-05-01

 

Den som vill veta när på året försäljningen av fiskekort är störst eller minst får sin vetgirighet stillad med detta stapeldiagram.

Fiskekort - stapel t o m 2016-05-01

Vill man förlora sig ytterligare i statistiken avslöjas här vilken veckodag som fiskesuget är som störst. Fiskekort - stapel (veckodag) t o m 2016-05-01

 

All statistik avser fiskekortsförsäljning via iFiske fr o m 2013-06-04 t o m 2016-05-01.