Fiskepremiär!

Tack för förtroendet! Fisket i våra ädelfiskesjöar är populärt. En ökad kortfiskeförsäljning kommer er tillgodo genom att vi från och med i år ökar utplanteringen av öring med 50 % (!) jämfört med 2012. Mer öring till samma kortfiskepris!

2013: års FISKEPREMIÄR i ädelfiskesjöarna Myggtjärn och Björshyttsjön i Nisshyttan äger rum lördag den 18:e maj kl. 06:00. OBS! Pga förestående öringsutplantering råder fiskeförbud fr o m 7:e maj t o m premiärdagen.