Fiskestämma 2014

Nu är det dags att sammanfatta året och bestämma inriktningen på kommande år, med andra ord är det stämmodags! Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer fiskestämman att besluta om föreningens fiske- och verksamhetsplan. Alla medlemmar (fiskevattenägare) har rätt att lägga förslag via motion. Detta sker enklast med hjälp av motionsmallen som finns på vår hemsida. Enligt stadgarna ska motion vara föreningens ordförande tillhanda senast 14 dagar innan stämman, men i år görs ett undantag då sista motionsdatum är 5:e maj (stämman är den 12:e maj).

Alla med intresse av fiske- och vattenvård är välkomna att delta på stämman, du behöver alltså inte vara medlem (fiskevattenägare). Som intressent har du rätt att framlägga förslag och delta i diskussioner men får inte rösta.

När: måndag den 12:e maj klockan 18:00, Var:  Säters Folkets Hus (Vedboden), Förtäring? Ja!