Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet av Vanån i Vansbro kommun, ett treårigt projekt som avslutades i fjol. Men temat innehåller också mer generella restaureringsåtgärder som bör vara tillämpbara på våra lokala vattendrag. Alla med intresse av fiske och fiskevård är välkomna att besöka stämman. Det går bra lika bra besöka stämman som att komma senare och lyssna på föredraget.