Fiskestämma 2022

Den 8 maj höll föreningen fiskestämma på Annan Hembageri/Café. Av besluten som fattades kan nämnas införande av kontrollavgift (läs mer nedan), att fiske-/verksamhetsplanen tillfördes en ny punkt; ”Restaurera sjöar och vattendrag i samarbete med markägare” och att stämman (dessvärre) ansåg det nödvändigt att höja priserna på de flesta fiskekorten. De nya priserna gäller fr o m 2022-06-01, du hittar dem här. Prisuppgifterna på hemsidan anger de nya priserna, den som loggar in på iFiske och köper fiskekort innan prishöjningen trätt ikraft betalar dock det ”gamla” priset. Obs! De olika fiskekortstyperna kan köpas max 180 dagar i förväg, det betyder att du kan göra ett framtida köp till det ”gamla” priset – om köpet görs senast 2022-05-31 kl 23:59.

När stämmoprotokollet är justerat kommer det att laddas upp på sidan för ”Möteshandlingar”.