Fiskestämma – och föreläsning – 2017

Onsdag 26 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är datum och plats för årets fiskestämma. Sedan några år tillbaka kombinerar föreningen stämman med föreläsning av ett aktuellt ämne. Denna gång är det David Lundvall, handläggare på länsstyrelsen, som berättar om Fiskar i Dalarna – förekomst och utbredning.

En unik sammanställning av gamla fiskutsättningar i Dalarnas sjöar och vattendrag. Har du kunskap om gamla utplanteringar är David intresserad av att ta del av dessa. Välkommen till ett dialogmöte med historiska förtecken.