Fiskevattenägarförteckning

Fiskevattenägarförteckningen är ett register över alla kända fiskevattenägare (medlemmar) inom Säters fvo. Med få undantag motsvarar fiskegränsen Säters gamla socken. Lantmäteriet har upp-daterat förteckningen från föreningens bildande 1988-05-09 till att omfatta alla ägar- och nyttjande-rättsförändringar t o m 2007-09-12.

Tillförlitlighet

Förteckningen gör inte anspråk på att vara felfri, det kan finnas rättmätiga medlemmar som inte är förtecknade i registret (ägaruppgifter kan t ex vara okända för Lantmäteriet). Enligt stadgarna åligger det (§ 4) ”den som hävdar medlemskap och fiskerätt i föreningen att själv styrka sin rätt angående medlemsandel i fiskerättsförteckningen eller förändrade villkor på grund av fastighetsköp, ägarbyte, arrende, servitut eller dylikt”.

Registrerade uppgifter

Den nya fiskevattenägarförteckningen är digital. Tre dokument beskriver förhållandet, dels ägarför-hållanden enligt andelsförteckningen (Excel-ark) och dels fastigheter och ägare samt sakägar-förteckning i bokstavsordning (World-dokument). Nedan redovisas rubriker för respektive dokument med fiktiva uppgifter. Fet, kursiv text anger vilken faktor som styr bokstavssorteringen för Word-dokumenten (I Excel-arket kan användaren själv sortera efter önskad parameter).

Andelsförteckning (Excel, 197 kb)

KommunTraktBlockEnhetÄgartypStällföreträdareAndel och ägande i fastighet
SäterSjönäs23Lagfaren ägare1/10,001

 

Andel i fvoEfternamnFörnamnPostadressPostnrOrtLand
0,001AnderssonKlasSjövägen 13783 30Säter

Fastigheter och ägare (Word, 845 kb)

FastigheterÄgareAndel, ägandeAnmärkning
Altunnan 20Gun Storm, Snövägen 783 30 SäterAndel 1/2 Lagfaren ägare

Sakägarförteckning (Word, 489 kb)

Fastigheter, andel, ägandeSakägareAnm, ombud, närvaro vid sammanträde
Solvarbo 33:3, andel 1/2, lagfaren ägareSvea Abborre

Ta del av förteckningen

Fiskevattenägarförteckningen är tillgänglig för alla medlemmar. Personuppgiftslagen (PuL) förhindrar emellertid föreningen att göra dokumenten åtkomliga via hemsidan. Frågor om fiskevatten-förteckning ställs till ordförande (e-post eller telefon). Medlem som vill ta del av en eller flera förteck-ningar ska bifoga uppgifter enligt nedan och skicka dessa med e-post till föreningens ordförande. Förteckningarna vidarebefordras endast via e-post.

  • Namn på fiskevattenägare
  • e-post dit förteckning/-arna ska sändas
  • Fastighetsbeteckning/motsvarande medlemsbevis
  • Vilket/vilka dokument som önskas