Fiskevattenägarförteckning

Fiskevattenägarförteckningen är ett register över alla kända fiskevattenägare (medlemmar) inom Säters fvo. Med få undantag motsvarar fiskegränsen Säters gamla socken. Lantmäteriet har upp-daterat förteckningen från föreningens bildande 1988-05-09 till att omfatta alla ägar- och nyttjande-rättsförändringar t o m 2007-09-12.

Tillförlitlighet

Förteckningen gör inte anspråk på att vara felfri, det kan finnas rättmätiga medlemmar som inte är förtecknade i registret (ägaruppgifter kan t ex vara okända för Lantmäteriet). Enligt stadgarna åligger det (§ 4) ”den som hävdar medlemskap och fiskerätt i föreningen att själv styrka sin rätt angående medlemsandel i fiskerättsförteckningen eller förändrade villkor på grund av fastighetsköp, ägarbyte, arrende, servitut eller dylikt”.

Registrerade uppgifter

Den nya fiskevattenägarförteckningen är digital. Tre dokument beskriver förhållandet, dels ägarför-hållanden enligt andelsförteckningen (Excel-ark) och dels fastigheter och ägare samt sakägar-förteckning i bokstavsordning (World-dokument). Nedan redovisas rubriker för respektive dokument med fiktiva uppgifter. Fet, kursiv text anger vilken faktor som styr bokstavssorteringen för Word-dokumenten (I Excel-arket kan användaren själv sortera efter önskad parameter).

Andelsförteckning (Excel, 197 kb)

Kommun Trakt Block Enhet Ägartyp Ställföreträdare Andel och ägande i fastighet
Säter Sjönäs 2 3 Lagfaren ägare 1/1 0,001

 

Andel i fvo Efternamn Förnamn Postadress Postnr Ort Land
0,001 Andersson Klas Sjövägen 13 783 30 Säter

Fastigheter och ägare (Word, 845 kb)

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning
Altunnan 20 Gun Storm, Snövägen 783 30 Säter Andel 1/2 Lagfaren ägare

Sakägarförteckning (Word, 489 kb)

Fastigheter, andel, ägande Sakägare Anm, ombud, närvaro vid sammanträde
Solvarbo 33:3, andel 1/2, lagfaren ägare Svea Abborre

Ta del av förteckningen

Fiskevattenägarförteckningen är tillgänglig för alla medlemmar. Personuppgiftslagen (PuL) förhindrar emellertid föreningen att göra dokumenten åtkomliga via hemsidan. Frågor om fiskevatten-förteckning ställs till ordförande (e-post eller telefon). Medlem som vill ta del av en eller flera förteck-ningar ska bifoga uppgifter enligt nedan och skicka dessa med e-post till föreningens ordförande. Förteckningarna vidarebefordras endast via e-post.

  • Namn på fiskevattenägare
  • e-post dit förteckning/-arna ska sändas
  • Fastighetsbeteckning/motsvarande medlemsbevis
  • Vilket/vilka dokument som önskas