Fritidsfiske – en hobby med potential!

Jordbruksverket har sedan 2011 ett uppdrag att främja ett långsiktigt hållbart fritidsfiske och fisketurism. I mars släppte Jordbruksverket en rapport som är en uppföljning av målen för den nationella fritidsfiskestrategi som myndigheten, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, sjösatte 2013. Sverige är i sin linda vad gäller fisketurism. Jämfört med Norge är vi ”kusinen från landet”, titta bara hur stor plats fisket tar på Visit Norways hemsida (www.visitnorway.com/se).

Den senaste studien över svenskars fritidsfiskevanor visar att cirka 1,6 miljoner svenskar fiskar någon eller flera gånger per år och att de spenderar cirka 5,8 miljarder kronor årligen på sin hobby. Det är inte småpotatis! Addera därtill cirka 800 000 årliga utländska besökare (som uppger att de har fiskat under sin sverigevistelse) så förstår man att fisket är en viktig del av svensk besöksnäring. Tidigare undersökningar visar att det finns 30-50 miljoner fiskeintresserade européer. Mer om fritidsfiske och turism från Jordbruksverket hittar du här: Fiske till nytta för alla!  Fiske och jakt skapar värden på landsbygden  God myndighetssamverkan underlättar för det svenska fisket