Funktionärer

Funktion Namn och bostadsort Ansvarsområden e-post Telefon
Ordförande Ulf Ljusteräng

Säter

Fiske-/verksamhetsplan, administration, utfärdande av särskilda fiskekort, underhåll av fiske-/informationstavlor ulfljusterang@gmail.com 070-542 67 75
Sekreterare Leo Thorsell

Säter

Protokollskrivning leo.thorsell@sater.se 0225-330 80

070-671 87 31

Kassör Mikael Sörhäll

Säter, Kullsveden

Ekonomi/budget, utbetalning av provision till fiskekortsförsäljare mm mikael.sorhall@outlook.com 076-321 68 09
Ledamot Mattias Hörnvall

Säter

Fiskutsättningar

 

cornwall@hotmail.com 070-172 88 31
Ledamot Patrik Andersson

Säter

 

Fiskutsättningar, distribuerar fysiska fiskekort och insamlar pengar från sålda kort patrikandersson@msn.com 0225-528 24

070-760 30 59

Ledamot Tore Fahlholm

Säter, Yttre Heden

korsasen35@gmail.com 0225-330 96

070-533 66 18

Ledamot Johan Landin

Säter

Fiskeaktiviteter under sommaren riktade till barn johan.landin@ahsell.se 0225-522 14

076-135 69 27

Ledamot Daniel Holm

Säter, Dalsbyn

Fiskeaktiviteter under sommaren riktade till barn danidahoo@gmail.com 0225-532 35

070-272 67 16

Ledamot Lars-Erik Lundgren

Säter, Karlsgårdarna

  mariahjorth79@hotmail.com 0225-528 77

070-628 47 49