Hitta till våra dokument

Nu är årets fiskestämma avslutad. Om du som medlem eller allmänt fiskeintresserad vill ta del av föreningens dokument finns dessa att tillgå under fliken: Möteshandlingar (eller klicka här). Årets stämmoprotokoll är närmast på tur att ”läggas ut”. Av praktiska skäl offentliggörs mötesprotokoll för innevarande år i slutet av året, men vill du ta del av årets protokoll går det också bra. Kontakta i så fall ordförande eller sekreterare (adressuppgifter under fliken: Funktionärer, eller klicka här).