Inte ”bara” ädelfisk …

Idag fick jag ett samtal från Stockholmsbaserade Mattias Nygårds som under en visit i Säter hade det goda omdömet att fiska i Björshyttsjön. Hans son på åtta år hade med metspö och mask fått en ”konstig” fisk i sjön. En firre på 40 cm och 1 050 gram är stor för de flesta och för en åttaåring gigantisk. Fisken är en sutare och, såvitt jag känner till, en fångst som tillhör det mer sällsynta slaget. Jag vill minnas att Åke Berg berättat att skogsbolag verksamma i Nisshyttan planterade in sutare på 40-, 50-talet. Syftet var helt enkelt att ”bredda matutbudet” med en god matfisk. Bevisligen finns det ett reproducerande bestånd kvar och jag har själv sett sutare i Dalkarlen och vet från andra att den också förekommer i Lertjärn. Förmodligen också i andra angränsande sjöar med förbindelse till avrinningsområdet. Det är troligt att just sutaren kommer att få det mer gynnsamt i våra vatten med tiden, då de är en värmeälskande fisk och lever i våra trakter lite på undantag. Men med en förväntad temperaturhöjning kan arten komma att bli mer frekvent. Vad jag hört är det en utmärkt matfisk och då gärna tillagad i röken.

Koncensus av denna fångst är att föreningen kanske ska börja marknadsföra också sutaren som en potent sportfiskeart vid sidan av öring och (i Myggtjärn) regnbåge?