Intresserad av fiske- och vattenvård?

Varför inte ta steget fullt ut och anmäl ditt intresse till valberedningen eller styrelsen (ordföranden)? Som tidigare har meddelats på denna hemsida är det stora saker på G vad gäller just fiske- och vattenvård. Vill du mer aktivt ta del av denna förändringsprocess är du välkommen att kandidera till en post i styrelsen eller ställa upp som resursperson i föreningen. Här vill jag poängtera att kunnande och erfarenheter av fiske inte är ett krav. ”Byråkrater”, datavana, skogs- och markägare, ungdoms- och kvinnoperspektiv, reklammakare, skrivvana mm är egenskaper som smäller högt, ja ännu högre än 50 sätt att agna en krok …

Intresserad? Ta kontakt med valberedningen om du vill kandidera om styrelsepost: Kjell-Åke Bälter 070-665 27 23 eller kjebal@osbeck.org. Har du funderingar om vad ett engagemang kan innebära i styrelsen eller som resursperson kontaktar du undertecknad: Ulf Ljusteräng 070-542 67 75 eller ulfljusterang@gmail.com. /Ulf Ljusteräng