Jönshytteån i fokus

Hösten 2012 anlitade föreningen Anders Bruks med företaget Vattenbruks för att inventera Jönshytteån (ån mellan Nedre Risshyttesjön och Ljustern) i syfte att kartlägga den antropogena (mänskliga) påverkan i ån och vilka restaureringsbehov som rekommenderas för att återställa och förbättra ån som ett potentiellt lekområde för framför allt öring. I jämförelse med många flottrensade vattendrag i mellersta och norra Dalarna är Jönshytteån relativt intakt. Den fysiska påverkan i Jöns-hytteån kan istället härledas till historisk gruvhantering och, förmodligen, anläggningar av skvalt-kvarnar (mindre kvarn för malning av säd). Inte desto mindre finns tydliga restaureringsbehov som med föreslagna åtgärder med stor sannolikhet skulle ”lyfta” ån till ett potent lekområde för öring.

På vårens Fiskestämma kommer frågan om och i så fall hur en restaurering ska utföras upp till behandling. Ett positivt beslut innebär att föreningen kommer att ansöka om externa medel för insatsåtgärderna.  En preliminär kostnadskalkyl enligt gjord inventering landar på cirka 130 000: -, en förhållandevis låg kostnad för restaurering av ett vattendrag. Besök gärna Fiskestämman (öppen för alla intresserade) och delta i diskussionen om Jönshytteåns framtida status. Tid och plats för Fiskestämman kommer under våren att anslås på hemsidan och annonseras i Säterbladet.

Ladda ner slutrapport om kartläggning av Jönshytteån: Slutrapport – Jönshytteån