Fiskepremiär 2019

Vad: Fiskepremiär i Björshyttsjön och Myggtjärn i Nisshyttan! När: 4 maj kl 06.00 Obs! På grund av förestående fiskutsättning råder fiskeförbud från och med måndag 29 april fram till premiärdagen. Då fiskodlarna inte kan leverera öring (stor brist i hela … Läs mer…

Inte “bara” ädelfisk …

Idag fick jag ett samtal från Stockholmsbaserade Mattias Nygårds som under en visit i Säter hade det goda omdömet att fiska i Björshyttsjön. Hans son på åtta år hade med metspö och mask fått en “konstig” fisk i sjön. En firre på 40 cm och 1 050 gram är stor för de flesta och för en åttaåring gigantisk. Fisken är en sutare och, såvitt jag känner till, en fångst som tillhör det mer sällsynta slaget. Jag vill minnas att Åke Berg berättat att skogsbolag verksamma i Nisshyttan planterade in sutare på 40-, 50-talet. Syftet var helt enkelt att “bredda matutbudet” med en god matfisk. Bevisligen finns det ett reproducerande bestånd kvar och jag har själv sett sutare i Dalkarlen och vet från andra att den också förekommer i Lertjärn. Förmodligen också i andra angränsande sjöar med förbindelse till avrinningsområdet. Det är troligt att just sutaren kommer att få det mer gynnsamt i våra vatten med tiden, då de är en värmeälskande fisk och lever i våra trakter lite på undantag. Men med en förväntad temperaturhöjning kan arten komma att bli mer frekvent. Vad jag hört är det en utmärkt matfisk och då gärna tillagad i röken.

Koncensus av denna fångst är att föreningen kanske ska börja marknadsföra också sutaren som en potent sportfiskeart vid sidan av öring och (i Myggtjärn) regnbåge?

 

2017 års fiskepremiär

Lördag 29 april kl 06:00 sker årets premiärfiske i våra ädelfiskesjöar (Myggtjärn och Björshyttsjön) i Nisshyttan. Obs! På grund av förestående fiskutsättning råder FISKEFÖRBUD fr o m onsdag 19 april fram till premiärdagen. Välkommen! Fiskekort köper du av våra lokala försäljare eller via vår … Läs mer…

På G inom föreningen!

Säters FVOF har hållit 2016: års fiskestämma och riktlinjer för föreningens framtida fiske- och vattenvårdsarbete har beslutats av stämmoledamöterna (medlemmarna). Det är tydligt att EU: s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) också gör avtryck i föreningens agenda. Av fiske- och verksamhetsplanens … Läs mer…

Fd fiskepremiär …

Det var en hel del idoga fiskare som trotsade vädrets makter för att delta i föreningens premiärfiske i Nisshyttan. Av vad som framgår av bilden gick de inte heller lottlösa från evenemanget. Men till tröst för de som inte var … Läs mer…

Fiskepremiär i ädelfiskesjöarna!

2015: års fiskepremiär i våra ädelfiskesjöar i Nisshyttan infaller fredag den 1: a maj kl 06:00. Obs! Pga fiskutsättning råder fiskeförbud fr o m den 17 april fram till premiärdagen. Fiskekort köper du av våra lokala försäljare eller via vår hemsida. Välkommen!

Angel-/ismetetävling i Nisshyttan

Föreningen bjuder in alla fiskesugna till angel-/ismetetävling i Nisshyttan (Myggtjärn och Björshyttsjön). Vet inte vilken gång i ordningen tävlingen genomförs men många år är det …  Same procedure as last year är vad som gäller, vilket betyder: När: lördag den … Läs mer…