2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas … Läs mer…

Ny vattenlag & tolkning av EU-dom

Regeringen värker sakta, sakta fram en proposition om en ny vattenlag. Det som först annonserades till hösten 2015 har successivt förskjutits och enligt sista (?) tillkännagivandet ska regeringens proposition (senast) avlämnas i juni för att behandlas efter sommaren av riksdagen (propositionsförteckningen, … Läs mer…

Elprovfiske i Jönshytteån (nr 2)

Torsdag den 18 augusti var länsstyrelsen Dalarna på besök i Jönshytteån för andra elprovfisket i följd (av tre). Förra årets elprovfiske utfördes på samma plats (läs om fjolårets fiske här) vars “treårsrunda” avslutas nästa år. Två lokaler provfiskas, en lokal kring … Läs mer…

På G inom föreningen!

Säters FVOF har hållit 2016: års fiskestämma och riktlinjer för föreningens framtida fiske- och vattenvårdsarbete har beslutats av stämmoledamöterna (medlemmarna). Det är tydligt att EU: s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) också gör avtryck i föreningens agenda. Av fiske- och verksamhetsplanens … Läs mer…

Laken – en vanlig men hotad art

Laklever sägs vara en delikatess och stuvad lake är en klassisk maträtt men båda rätterna är sannolikt okända för flertalet – oavsett om vederbörande är fiskare eller inte. Varför? Statistik från Havs- och vattenmyndigheten visar att yrkesfisket i Östersjön (inklusive … Läs mer…

Släng julgranen i sjön

Vad som hände med julgranarna efter tjugondaknut var förr en smal uppgift för en skara fiskeentusiaster. Föreningen samlade till exempel ihop ett antal julgranar varje vinter för att sänka dessa i sjön Ljustern. Under lång tid använde föreningen en gigantisk … Läs mer…

Elprovfiske i Jönshytteån (nr 1)

Måndagen den 24 augusti var länsstyrelsen, företrädd av Viktor Tsiamis (i grönt) och Håkan Danielsson (i blått), och elprovfiskade i Jönshytteån, västra inloppet till sjön Ljustern. Länsstyrelsen utför mer eller mindre oregelbundet elprovfisken i länets vattendrag. Elprovfisken utförs i huvudsak … Läs mer…

Svårt att bedriva ett selektivt fiske

Ny forskning (läs mer här) om kommersiellt fiske i saltvatten visar att ansvarsfullt fiske, dvs att fiskare inte tar upp för små fiskar utan måste hålla sig över vissa minimimått, kan få oväntade negativa konsekvenser. Regler om minimimått har införts … Läs mer…

Rovfisk kontra bytesfisk

“Bort med de stora rovfiskarna (typ gädda och gös) i sjöarna! Eller minska åtminstone deras utbredning, och för Guds skull, släng inte tillbaka dem i sjön om du lyckas fånga någon. De bara “dammsuger” sjön på andra fiskarter och utarmar … Läs mer…