2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas … Läs mer…

Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet … Läs mer…

Stämmoprotokoll 2017

Nu finns 2017: års stämmoprotokoll (med bilagor) tillgänglig på hemsidan (klicka här). I år hoppas föreningen bland annat att det ska bli “verkstad” vad gäller restaurering/återställning av bäckar med vandringshinder och/eller annan påverkan som skadat den akvatiska miljön.

På G inom föreningen!

Säters FVOF har hållit 2016: års fiskestämma och riktlinjer för föreningens framtida fiske- och vattenvårdsarbete har beslutats av stämmoledamöterna (medlemmarna). Det är tydligt att EU: s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) också gör avtryck i föreningens agenda. Av fiske- och verksamhetsplanens … Läs mer…

När har Ljusterns is sköljt?

När detta skrivs har Ljusterns is förlorat slaget mot de fria vattenytorna. Detta torde i år ha skett omkring den 7 april. En händelse som tycks ske tidigare, om inte för varje år, så är i vart fall tendensen tydlig … Läs mer…

2016: års fiskestämma

Onsdag den 27 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för 2016: års fiskestämma för Säters FVOF. Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer planerade fiskevårdsåtgärder under året att diskuteras. Om allt går planenligt avser föreningen att genomföra utrivning … Läs mer…

Nya protokoll

Nu finns 2015: års styrelseprotokoll tillgängliga, klicka här eller se under Möteshandlingar. Vad planerade vi, vad diskuterade vi och vad gjorde vi?