Nya fiskekortspriser 2020-07-01

Fiskestämman 2020 beslutade om höjda fiskekortspriser. De nya priserna kommer att gälla fr o m 2020-07-01. Alla fiskekort – utom ädelfiskekortet – kommer att höjas. Priserna blir som följer (tidigare pris inom parentes): Årskort sportfiske 250 kr (200 kr) Årskort … Läs mer…

2020-års Fiskestämma

Årets Fiskestämma kommer att hållas på Coriandergården onsdag 27 maj kl 18:00. Vi tar höjd för rådande Coronavirus och kommer att placera ut sittplatser på behörigt avstånd från varandra och fika kommer att serveras till bords (ingen självhämtning). Årets stämma saknar … Läs mer…

Ny hemsida på G!

Kanske har ni märkt att vissa funktioner på hemsidan är inaktiva eller inte fungerar som de ska? Var lugn … en “ny” hemsida är på G! Anders Olofssons Media (i Säter) bygger en parallell hemsida som i allt väsentligt är densamma som … Läs mer…

Ny vattenlag & tolkning av EU-dom

Regeringen värker sakta, sakta fram en proposition om en ny vattenlag. Det som först annonserades till hösten 2015 har successivt förskjutits och enligt sista (?) tillkännagivandet ska regeringens proposition (senast) avlämnas i juni för att behandlas efter sommaren av riksdagen (propositionsförteckningen, … Läs mer…

Vägledande EU-dom

EU: s vattendirektiv kan kortfattat sammanfattas med att 1) alla vatten (grund-, yt- och havsvatten) ska uppnå god ekologisk och kemisk status till ett förutbestämt årtal (senast 2015, 2021 eller 2027) samt att 2) ingen försämring får ske av vattnets … Läs mer…