Remissvar

Föreningen har lämnat ett remissvar angående Dalarnas miljömål 2013 – 2016 inom området Vattenförvaltning, närmare bestämt om Vandringshinder och vattenreglering. Kortfattat uppmanar vi länsstyrelsen att systematiskt beskriva och klassificera länets dammar i nuvarande dammregister (för närvarande finns cirka 1 400 dammar … Läs mer…