Djupkartor över Ljustern

Att inneha en djupkarta över Ljustern var förr nästan som att veta om ett hemligt svampställe. De första “officiella” djupkartorna tror jag togs fram på 1970-talet som ett resultat av försurningen. Ett stort kalkningsprogram drogs igång (som fortfarande pågår) och … Läs mer…

Upplev Ljustern

Nu är upplevelsekartan över Ljustern klar! Totalt har 10 föreningar, två företag och kommunen bidragit till projektet. Kartan tycker jag har en snygg och informativ layout. På efterföljande sidor ges en kortfattad beskrivning av olika aktiviteter, sevärdheter och information om … Läs mer…

QR-kod på fiskeskyltarna

Alla utplacerade fiskeskyltar (de blå tavlorna) kommer successivt att förses med delvis ny text och en qr-kod. Det senare gör det möjligt – för de som har en smartphone + app som kan scanna qr-koder – att i mobilen, på … Läs mer…

Nya bryggor i Ljustern

EU-projektet: Ljustern – en tillgång, kommer under försommaren att ankra upp bryggor vid de slogbodar som ännu saknar bryggor. Bryggorna får inte användas till permanent båtplats, men att tillfälligt ankra upp båten går bra. Fiska, sola, bada … bryggorna kommer … Läs mer…

Karta över vindskydd och bryggor runt sjön Ljustern

Nya fiskebryggor/rastplatser

Fiskebryggor med rastplats till nytta och nöje – sommar som vinter. Tillsammans med befintliga bryggor runt Ljustern finns nu totalt tio allmänna bryggor att nyttja för bad, fiske, yoga, solning, läsning … Samtliga platser har tillgång till eldstad (i nuläget osäkert med … Läs mer…