Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet … Läs mer…

Prishöjningar

På stämman fattades bland annat beslut om nya fiskekortspriser. Då höjningen gäller från och med torsdag den 1 juni 2017 finns alltså fortfarande en möjlighet att köpa ett årskort till det “gamla” priset. De som föredrar ädelfiske (put-and-take) i våra två … Läs mer…

Stämmoprotokoll 2017

Nu finns 2017: års stämmoprotokoll (med bilagor) tillgänglig på hemsidan (klicka här). I år hoppas föreningen bland annat att det ska bli “verkstad” vad gäller restaurering/återställning av bäckar med vandringshinder och/eller annan påverkan som skadat den akvatiska miljön.

2016: års fiskestämma

Onsdag den 27 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för 2016: års fiskestämma för Säters FVOF. Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer planerade fiskevårdsåtgärder under året att diskuteras. Om allt går planenligt avser föreningen att genomföra utrivning … Läs mer…

Europas (vatten)miljö 2015

Europas miljö – tillstånd och utblick 2015: en sammanfattning, är namnet på EU: s miljöbyrås (EEA) publikation om EU: s policyprogram. Det är en nätt lunta på 212 sidor, men då täcker den också in fyra decennier av EU: s … Läs mer…

Samrådsmöte!

Nu är det snart dags! Vattenmyndigheten för “våra” vatten vill diskutera vattenfrågor med berörda och intresserade medborgare. Formellt innefattar dagens samrådsprogram: “Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för vatten för Bottenhavets vattendistrikt.” Vilket låter betydligt tråkigare än det … Läs mer…

Julklappsbryderier?

En gåva som varar – och (kanske) smakar. Viktigt att känna till om ädelfiskekortet! Om kortet köps av våra lokala fiskekortsförsäljare kan fiskedag lämnas ofyllt. Mottagaren av gåvan skriver sedan själv i den dag som fisket äger rum. Flexibilitet, spänning, naturupplevelse … Läs mer…

Har du sett fiskgjusen i år?

Fiskgjusen är 2013 utsedd som riksinventeringsart av Sveriges ornitologiska förening. I Dalarna är Urban Grensmyr, Falun, utsedd som samordnae. Vi inom Säters FVOF har fått en förfrågan från Urban om vi kan medverka i denna inventering. Uppmaningen skickas härmed vidare … Läs mer…

Förslag till Fiske- och verksamhetsplan 2013

Bifogat dokument är förslag på ny Fiske- och verksamhetsplan 2013 till förestående Fiskestämma (torsdag 25 april). En Fiske- och verksamhetsplan löper över flera år och ska ses som en strategisk avsiktsförklaring och inte som en årlig skall-lista. 2012 Resultat och förslag … Läs mer…