Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet … Läs mer…

Samrådsmöte!

Nu är det snart dags! Vattenmyndigheten för “våra” vatten vill diskutera vattenfrågor med berörda och intresserade medborgare. Formellt innefattar dagens samrådsprogram: “Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för vatten för Bottenhavets vattendistrikt.” Vilket låter betydligt tråkigare än det … Läs mer…