Stolt (och förvånad) pimpelfiskevinnare

Konkurrensen i pimpelklassen var, till skillnad från klassen för ismete/angling, kanske inte knivskarp men det är bara anmälda deltagare som kan vinna … Ingemar Oskarsson har förstått detta och kunde med en ganska beskedlig vikt (160 gram) bli odödlig och säkra vinstpokalen.