Möteshandlingar

 

Fiskestämma 2019

1. 2019 Dagordning + bilagor

2. 2019 Stämmoprotokoll exkl bilagor

3. 2019 Fiske- och verksamhetsplan

Fiskestämma 2018

1. 2018 Stämmoprotokoll + bilagor

2. 2017 (-16) Resultat + revision & budget 2018

3. 2017 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2018 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2018 Styrelseprotokoll (nr 45 – 47)

Fiskestämma 2017

1. 2017 Stämmoprotokoll + bilagor

2. 2016 (-15) Resultat och budget 2017

3. 2016 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2017 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2017 Styrekseprotokoll (nr 43 – 44)

Fiskestämma 2016

1. 2016 Stämmoprotokoll + bilagor

2. 2015 (-14) Resultat och budget 2016

3. 2015 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2016 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2016 Styrelseprotokoll (nr 40 – 42)

Fiskestämma 2015

1. 2015 Stämmoprotokoll

2. 2014 (-13) Resultat och budget 2015

3. 2014 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2015 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2015 Styrelseprotokoll (nr 37 – 39)

Fiskestämma 2014

1. 2014 Stämmoprotokoll

2. 2013 (-12) Resultat och budget 2014

3. 2013 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2014 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2014 Styrelseprotokoll (nr 34 – 36)

Fiskestämma 2013

1. 2013 Stämmoprotokoll

2. 2012 (-11) Resultat och budget 2013

3. 2012 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2013 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2013 Styrelseprotokoll (nr 31 – 33)

Fiskestämma 2012

1. 2012 Stämmoprotokoll

2. 2011 (-10) Resultat och budget 2012

3. 2011 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2012 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2012 Styrelseprotokoll (nr 26 – 30)

Fiskestämma 2011

1. 2011 Stämmoprotokoll

2. 2010 (-09) Resultat och budget 2011

3. 2010 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2011 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2011 Styrelseprotokoll (nr 22 – 25)

Fiskestämma 2010

1. 2010 Stämmoprotokoll

2. 2009 (-08) Resultat och budget 2010

3. 2009 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2010 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2010 Styrelseprotokoll (nr 19 – 21)

Fiskestämma 2009

1. 2009 Stämmoprotokoll

2. 2008 (-07) Resultat och budget 2009

3. 2008 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2009 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2009 Styrelseprotokoll (nr 17 – 18)

Fiskestämma 2008

1. 2008 Stämmoprotokoll

2. 2007 (-06) Resultat och budget 2008

3. 2007 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2008 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2008 Styrelseprotokoll (nr 13 – 16)

Fiskestämma 2007

1. 2007 Stämmoprotokoll

2. 2006 (-05) Resultat och budget 2007

3. 2006 V-berättelse + resultat Fiskeplan

4. 2007 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2007 Styrelseprotokoll (nr 10 – 12)

Fiskestämma 2006

1. 2006 Stämmoprotokoll

2. 2005 (-04) Resultat, ej budget 2006

3. 2005 V-berättelse (Fiskeplan saknas)

4. 2006 Fiske- och verksamhetsplan

5. 2006 Styrelseprotokoll (nr 4 – 9)

Fiskestämma 2005

1. 2005 Stämmoprotokoll

5. 2005 Styrelseprotokoll (nr 1 – 3)