Nya faciliteter vid Björshyttsjön & Myggtjärnen

Föreningen har investerat i en ny slogbod vid Björshyttsjön, en investering som också finansierats av Säters kommun, Skånabergets Jaktklubb och Jordägarföreningen. Kärl för restavfall och dass vid vardera sjö har också utplacerats. Kommunen kommer att tömma kärlen medan föreningen anlitar entreprenör med ansvar för slamtömning. Ny eldstad och ved kommer att finnas vid respektive slogbod.

Föreningen hoppas att faciliteterna kommer fiskare och andra besökare till nytta och att brukarna lämnar bekvämligheterna i det skick som de själva vill se dem.