Nytt grindgaller + ålpassage vid Kvarnfallet

Nu har bygget av nytt grindgaller, grindrensare och ålpassage kommit igång vid Kvarnfallet. Initiativet till åtgärderna kommer från kraftägarna Säters Energi (Peter Hed och Rickard Undevik) som ogillade åsynen av skadade/döda ålar vid såväl grindgaller som i turbinen. Via ägarna blev Säters FVOF inkopplad och föreningen har sedan ansökt om bidrag från Bygdemedelsfonden. Fonden har beviljat medel om 19 000: -, Säter FVOF bidrar med 15 000: – och avser att söka ytterligare medel från HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) via länsstyrelsen.

Syftet med ombyggnationen är primärt att öka överlevnaden för ålen, som är rödlistad enligt kriteriet;  akut hotad. Då föreningen under flertal år planterat ut ål i Ljustern (och fortfarande gör) är det olyckligt att många ålar dukar under redan för det första vandringshindret på sin resa till leken i Sargassohavet. Till höger på bilden syns ett borrat hål i cementdammen. Där är det tänkt att ålen, via rörledningar från grindgallret, ska undkomma ”turbindöden”.

Konstruktionen bygger i allt väsentligt på praktiska erfarenheter från andra ålpassager utförda av Olle Calles (Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet). Han är ”pappa” till de flesta i Sverige installerade ålpassager och är också vårt bollplank vid konstruktionen.