Om oss

Säters Fiskevårdsområdesförening (fvof) är en frivillig sammanslutning av fiskevattenägare inom Säters gamla socken. Nästan 750 lagfarna ägare finns upptagna i fiskerättsägarförteckningen. En fastighet i förteckningen kan dock ha fler än en ägare liksom att en person (eller kommun, stiftelse, ett företag etc) kan äga flera fastigheter. Det som förenar fiskerättsägarna är ansvaret att förvalta fisket och vattnet.

Säters fvof förvaltar drygt 60 vatten, detta inkluderar allt från stora sjöar till små, knappt fiskbara tjärnar och bäckar. Fiske i sjöar dominerar men föreningen har också tillgång till rinnande vatten, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som enskilt största vattendrag.

Fvof förvaltar också två ädelfiskesjöar där öring (i mån av tillgång) och regnbåge kontinuerligt utplanteras (särskilt fiskekort krävs).  I Ljustern (vår största sjö) utplanteras också öring, men där går det bra att fiska med vanligt sportfiskekort. Nu är det inte bara rödprickiga fiskarter som attraherar fiskarna. Våra arter med gula dito (gädda) och dess kusiner med svarta ränder (abborre) väcker minst lika stort intresse.

Avslutningsvis; förena nytta med nöje genom att, förutom att delge oss dina natur-, fiske- och personbilder, rapportera också eventuellt påträffade vandringshinder. Alla bilder laddar du upp under fliken Bilder.

Med hopp om en trevlig fiskeupplevelse!

//Styrelsen för Säters fvof