Om oss

Säters Fiskevårdsområdesförening (fvof) är en frivillig sammanslutning av fiskevattenägare inom Säters gamla socken. Nästan 750 lagfarna ägare finns upptagna i fiskevattenägarförteckningen. En fastighet i förteckningen kan dock ha fler än en ägare liksom att en person (eller kommun, stiftelse, ett företag etc) kan äga flera fastigheter. Det som förenar vattenägarna är ansvaret att förvalta fisket och vattnet.

Säters fvof förvaltar drygt 60 vatten, detta inkluderar allt från stora sjöar till små, knappt fiskbara tjärnar och bäckar. Fiske i sjöar dominerar men föreningen har också tillgång till rinnande vatten, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som enskilt största vattendrag.

Fiskevårdsområdet förvaltar också två ädelfiskesjöar där öring och regnbåge* kontinuerligt utplanteras (särskilt fiskekort krävs).  I Ljustern (vår största sjö) utplanteras också öring, men där går det bra att fiska med vanligt sportfiskekort. Nu är det inte bara rödprickiga fiskarter som attraherar fiskarna. Våra arter med gula dito (gädda) och dess kusiner med svarta ränder (abborre) väcker minst lika stort intresse. *Regnbåge utplanteras endast i Myggtjärn (tillsammans med öring).

Rapportera gärna din fångst till vårt register för storfiskarfångster! Det låter mer pompöst än vad det är – det storslagna ligger snarast i vårt fiffiga sätt att omvandla fiskvikten till procent. Registrerad storfiskarfångst omräknar nämligen fiskvikten automatiskt till vikt-% då din fisk jämförs med en referensvikt av samma art. Genom denna omräkning kan till exempel en mört få en större vikt-% än en gädda. Så … inspireras och registrera dina storfiskarfångster! Totalt ingår 15 fiskarter i registret, vilket sporrar till utmaningar, kan du till exempel fånga alla 15 arter under ett och samma år?

Öring fångad i Ljustern vill vi gärna ha statistik över, därför har hemsidan en särskild kolumn för öringsfångster från Ljustern (vikt registreras här på traditionellt vis). Avslutningsvis; förena nytta med nöje genom att, förutom att delge oss dina natur-, fiske- och personbilder, rapportera också eventuellt påträffade vandringshinder. Alla bilder laddar du upp under fliken Bilder.

Med hopp om en trevlig fiskeupplevelse!

//Styrelsen för Säters fvof