Fiskeregler

SPORTFISKEREGLER avser handredskap 1 kort/person (exkl. trollingkort). Förbud för långrev, utter, ryssja, mjärde, nät och andra fasta redskap samt kräftfiske. Max 3 öringar/dag i Ljustern. Fiske-förbud året om i Jönshytteån. Vintertid är angelfiske tillåten med max 15 don/kort. För fiskevatten-ägare/-delägare gäller delvis andra regler, se nedan.

Då föreningens vatten ligger (mer än) tre vattenkraftverk uppströms havet är ålfiske tillåtet. Förening-en förordar dock alltid återutsättning av fångad ål.

Barn max 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap, gäller inte ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärn.

ÄDELFISKEKORT avser Björshyttsjön och Myggtjärnen. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag får fångas, det är alltså inte tillåtet att lösa ett nytt kort samma dag om fiskkvoten har uppfyllts. Mäskning, silikonbete och bruk av båt/flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte återut-sättas (no Catch-and-release). Vintertid är pimpling och angelfiske med max 15 don/kort tillåtet.

REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE/-DELÄGARE. I alla vatten inom Säters fvo är fiske med utter förbjudet. I Ljustern samt Björshyttsjön och Myggtjärnen gäller förbud för nätfiske och långrev. I övriga vatten, där fiskevattenägare/-delägare har fiskerätt, får fiske med långrev, ryssja, mjärde samt nät- och kräftfiske bedrivas – under förutsättning att:

1) alla redskap är märkta med namn och
2) inte fiskestämman eller länsstyrelsen beslutat annat.

Med andra ord är fiskevattenägare/-delägare skyldig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av fiskets bedrivande. Detta kan lämpligen ske via denna hemsidan, där också kontaktuppgifter till funktionärer finns för mer information. Fiskeregler i övrigt enligt ovan.

Fiskekort köper du via iFiske (kortbetalning) eller av våra lokala återförsäljare, kortet betalar du (helst) med Swish eller kontant.