Fiskeregler

OBS! Vissa avvikande regler finns på (äldre) förtryckta fiskekort. Nedanstående regler gäller! De står också på alla fiskekort som köps via iFiske.

SPORTFISKEREGLER avser handredskap 1 drag/kort/person (exkl. trollingkort). Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, till exempel långrev, utter, ryssja, mjärde och nät, med undantag för märkt* mörtstuga för husbehov (årskort krävs). Max 3 öringar/dag i Ljustern, minimimått öring 50 cm. Angling/ismete max 10 don/kort. Totalt fiskeförbud i Jönshytteån samt ån mellan Dalkarlen och Ljustern. Max 16 år = gratis fiske (inte ädelfiske).

*Märkning med namn och telefonnummer. För fiskevattenägare gäller delvis andra regler, se nedan.

Då föreningens vatten ligger (mer än) tre vattenkraftverk uppströms havet är ålfiske tillåtet. Föreningen förordar dock alltid återutsättning av fångad ål.

ÄDELFISKEKORT för sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag. Mäskning, silikonbete och bruk av båt eller flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte återutsättas. Pimpling och angelfiske/ismete med max 10 don/kort.

REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE. I alla vatten inom Säters fvo är fiske med utter förbjudet. I Ljustern samt Björshyttsjön och Myggtjärnen gäller förbud för nätfiske och långrev. I övriga vatten, där fiskevattenägare har fiskerätt, får fiske med långrev, ryssja, mjärde samt nät- och kräftfiske bedrivas – under förutsättning att:

1) alla redskap är märkta med namn och 2) om inte fiskestämman eller länsstyrelsen (kräftfiske) beslutat annat.

Fiskevattenägare är skyldig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av fiskets bedrivande. Detta kan ske via denna hemsida eller i kontakt med Säters fvof. Fiskeregler i övrigt enligt sportfiskereglerna.

Fiskekort köper du i första hand på iFiske. Betala med kort, banköverföring, Swish, Paypal eller faktura.