Fiskeregler

OBS! Vissa avvikande regler finns på (äldre) förtryckta fiskekort. Nedanstående regler gäller! De står också på alla fiskekort som köps via iFiske.

SPORTFISKEREGLER avser handredskap 1 drag/kort/person (undantag trollingkort). Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, till exempel långrev, utter, ryssja, mjärde och nät, med undantag för märkt* mörtstuga för husbehov (årskort krävs). Max 3 öringar/dag i Ljustern. Fiskeförbud året om i Jönshytteån samt ån mellan Ljustern och Dalkarlen. Angelfiske/ismete tillåten, max 10 don/ismetedon/kort. För fiskevatten-ägare/-delägare gäller delvis andra regler, se nedan. *Märkning med namn och telefonnummer.

Då föreningens vatten ligger (mer än) tre vattenkraftverk uppströms havet är ålfiske tillåtet. Föreningen förordar dock alltid återutsättning av fångad ål.

Gratis fiske (med undantag för ädelfiskesjöarna i Björshyttsjön och Myggtjärn) till och med 16 års ålder.

ÄDELFISKEKORT avser Björshyttsjön och Myggtjärnen. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag, det är alltså inte tillåtet att lösa ett nytt kort samma dag om fiskkvoten har uppfyllts. Mäskning, silikonbete och bruk av båt/flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte återutsättas (ingen catch-and-release). Vintertid är pimpling och angelfiske/ismete tillåtet med max 10 don/ismetedon/kort.

REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE/-DELÄGARE. I alla vatten inom Säters fvo är fiske med utter förbjudet. I Ljustern samt Björshyttsjön och Myggtjärnen gäller förbud för nätfiske och långrev. I övriga vatten, där fiskevattenägare/-delägare har fiskerätt, får fiske med långrev, ryssja, mjärde samt nät- och kräftfiske bedrivas – under förutsättning att:

1) alla redskap är märkta med namn och 2) om inte fiskestämman (eller länsstyrelsen) beslutar annat.

Fiskevattenägare/-delägare skyldig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av fiskets bedrivande. Detta kommuniceras via denna hemsida, där finns också kontaktuppgifter till funktionärer för mer information. Fiskeregler i övrigt enligt ovan.

Fiskekort köper du via iFiske (betalning möjlig med kort, banköverföring, Swish, Paypal eller faktura) eller av våra lokala återförsäljare.