Provfiske mm i Ljustern (m fl vatten)

Kanske har funderingar om – eller nyfikenhet på – vattnets inneboende väsen hållit er sysselsatt i frånvaro av spännande spökontakt? Vilka fiskar förekommer i detta vatten? Hur står det till med försurningen; är pH-värdet ok och är bottenmete vettigt på djupt vatten; är syretillgången tillräcklig och är situationen med växtnäringsämnen under kontroll; är vattnet drabbad av övergödning?

Blir väntan på fiskekontakt outhärdlig har kanske hela lekamen uppslukats av vattnets ekosystem och funderingarna har nu passerat vardagskonversationen när antal detritusätare, konduktivitet, Shannon diversitet, konfidensintervall och nätansträngningar börjat snurra i huvudet. Men lugn … svar finns!

Sedan lång tid tillbaka har flera statliga institutioner och privata sammanslutningar bedrivit provtagningar i vatten (och för den delen också av luft och mark). De flesta av provtagningarna är långsiktliga och har till syfte att kontrollera status och observera långsiktliga trender. Vårt inträde i EU har koordinerat och standardiserat tidigare undersökningar. Ett uttalat uppdrag med provresultaten är att tillgängliggöra materialet på nätet för allmänheten.

Finns intresse att veta mer om nätprovfiske i sjöar, elprovfiske i vattendrag, vattenkemi, bottenfauna eller växtplankton i sjöar/vattendrag finns en guldgruva att upptäcka på nätet! Från detta inlägg länkas ett antal specifika provresultat utförda av DVVF (Dalarnas VattenVårdsFörbund) på uppdrag av SRK (Samordnad RecipientKontroll) under 2012. SRK är en sammanslutning av industrier som med jämna mellanrum är skyldiga att utföra de provtagningar som myndighetstillståndet för verksamheten omfattar.

Alla provresultat avser Dalarnas län. I Säters kommun finns – i dessa rapporter – resultat från sjöarna Ljustern (Säters FVOF) och Stora Ulvsjön (Silvbergs FVOF) samt vattendragen Ljusterån (Säters FVOF) och Dalälven vid Långhag (bland annat Säters FVOF). Nätprovfiske – sjöar, vattenkemi – sjöar, vattenkemi – vattendrag, bottenfaunan – sjöar och växtplankton – sjöar. På DVVF: s hemsida hittar du källmaterialet till ovannämnda – och flera – rapporter.

Vill du lära dig mer om livet under ytan, till exempel om miljöövervakning, provfiske och vattenvård, hittar du information här (se vår hemsida under rubriken: Våra vatten).