QR-kod på fiskeskyltarna

Alla utplacerade fiskeskyltar (de blå tavlorna) kommer successivt att förses med delvis ny text och en qr-kod. Det senare gör det möjligt – för de som har en smartphone + app som kan scanna qr-koder – att i mobilen, på plats, köpa ett fiskekort. Med denna service utökar vi våra försäljningskanaler för fiskekortsköp. Fysiska fiskekort kommer också fortsättningsvis att kunna köpa hos våra lokala försäljare.