Restaurering av Jönshytteån

Föreningen har tillsammans med Säters kommun ansökt om medel från länsstyrelsen för att kunna restaurera den nedre, strömmande delen av Jönshytteån. Ansökan bygger på den kartläggning av Jönshytteån som konsult Anders Bruks (Vattenbruks) utförde hösten 2012, se tidigare inlägg. Föreliggande ansökan kan laddas ner här: Ansökan om fiskevårdsmedel.