Samrådsmöte!

Nu är det snart dags! Vattenmyndigheten för ”våra” vatten vill diskutera vattenfrågor med berörda och intresserade medborgare. Formellt innefattar dagens samrådsprogram: ”Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för vatten för Bottenhavets vattendistrikt.” Vilket låter betydligt tråkigare än det (sannolikt) kommer att bli på mötet.

Plats: First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Tid: Den 12 februari. Samrådet startar 18.00 och slutar senast 20.30

Anmälan senast 8/2 – om du önskar fika – om inte behövs ingen anmälan.  Anmälan kan göras här. På vattenmyndigheternas webbplats finns även mer information om samrådet och vårt arbete.

Preliminärt program • Registrering och mingel • Varför ska vi värna våra vatten – en nutidsorientering • Fika för de som anmält och möjlighet för alla att diskutera med Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten • Tillsammans värnar vi våra vatten – Vi kan göra skillnad! • Sammanfattning och avslut