Släng julgranen i sjön

Vad som hände med julgranarna efter tjugondaknut var förr en smal uppgift för en skara fiskeentusiaster. Föreningen samlade till exempel ihop ett antal julgranar varje vinter för att sänka dessa i sjön Ljustern. Under lång tid använde föreningen en gigantisk såg med vars hjälp vi sågade upp ett par vakar (på senare tid har risvålarna sänkts från båt). Därefter virades ståltråd runt stammarna på några granar som då blev till en risvåle, som är det lokala namnet på granruskorna (julgransvassar är ett annat lokalnamn). Innan ekipaget sänktes ner i vaken gällde det att baxa in några stenar bland ståltråd och stammar för att ge risvålen tyngd. Syftet med arrangemanget var dels att skapa goda fiskeplatser efter i första hand abborre (risvålarna märktes med bojar), då risvålen lockar dit småfisk som söker skydd i riset. Men risvålar utgör också bra lekplatser för smått som stort i fiskväg (löja, gärs, abborre, braxen och gädda) och blir därmed också en fiskevårdande åtgärd.

I år tycks det som om risvåleutläggning har fått en renässans. Det har varit reportage i SVT (se kortfilmen) och natur- och fiskeorganisationer har slagit på stora trumman för att uppmana folk till ett annorlunda julgransavsked. I år har föreningen inte planerat för någon risvåleutläggning – men vi kan ändra oss om intresse anmäls. Kontakta i så fall undertecknad (se flik ”Funktionärer”).